Biebmu ja dearvvašvuohta

5.-7. ceahki

Biebmu ja dearvvašvuohta neahttasiidu lea oassin biebmu ja dearvvašvuohta-fága oahppogirjjis ja bargogirjjis mii lea jurddašuvvon 5.-7 ceahkkái. Biebmu ja dearvvašvuohta-fága neahttasiiddus gávdnabehtet oahpaheaddjebagadusa, lassi bargobihtáid ja filmmažiid. Bargobihtát leat rahpasat, realisttalaččat, nappo duohta eallimis vižžon, ja daid galgá sáhttit čoavdit máŋgga láhkái ja geavahit iešguđetlágan strategiijaid ja iešguđet beliid ovddastit. Dat galget maiddái hástalit kreativitehta, ovttasbargui ja digaštallamii.

oahpponeavvu

Dán oahppneavvus gávnnat čuovvovaš resurssaid: