Kapihttal 5

Čáhci juhkamuššan

Čáhci lea buot buoremus ja dearvvašleamos juhkamuš. Muhtumin soaitá njálgga lasihit dasa iešguđetlágan šaddosiid ja šattuid vai čáhcái šaddá máhku.  

  • Isket iešguđetlágan šaddosiid bidjat čáhcái ja máistojehket.
  • Makkár máhku lei, ja mii lei du mielas njálgaseamos?  

Iđitborramuš

Válljejehket iešguđetlágan rievnnaid, mielkebuktagiid, nihtiid ja šaddosiid ja ráhkadehket iđitborramuša. 

  • Maid sáhttá geavahit sohkkarastimii dan sadjái go sohkkariid?  

Bargobihtá PDF:as: Kap 5 – Vahkkoplána

Vahkkoplána 

Bargi ovttas oahppanguimmiin. Plánejeahkki bargguid dahje doaimmaid golmma beaivái dán vahkkus. Nubbi A-kaleandarii ja nubbi fas B-kaleandariiSágastalli telefovnnas ja geahččaleahkki gávdnat beaivvi goas heive deaivvadit ja mannat kinoi ovttas.