SKOVIT

Loaktin ovttas -skovit
Deaddil ja deavdde skovi.
Loaktin ovttas - skovit
Trykk og fyll skjemaet.
Loaktin ovttas - skovit
Deaddil ja deavdde skovi.
Loaktin ovttas - skovit
Deaddil ja deavdde skovi.
Trykk og fyll skjemaet.
Loaktin ovttas - skovit
Deaddil ja deavdde skovi.
Deaddil ja deavdde skovi.
Loakitn ovttas - skovit
Čálit
Microsoft Word dokumeanta
Deaddil ja deavdde skovi.
Loaktin ovttas
Skuvlajagi oahppobirasplána – evttohus
Loaktin ovttas
Mo hukset lagas ja nanu relašuvnna/oktavuođa ohppiide