Previous Page  12 / 125 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 125 Next Page
Page Background

8

2

Gellie-siffere taalh

+

+

=

+

+

=

Man jeene?

612 =

283 =

+

+

=

+

+

=

200

Man gellie tjuategh, låhkegh jïh aktegh?

Tjaelieh taalem tjuataginie, låhkaginie jïh aktaginie. Bïejh minngemes taalide tjåanghkan jïh tjaelieh tjåenghkiem. Guvvedh

tjuatege-kluehkieh, låhkege-staagkoeh jïh aktegh mejtie taalide sjiehtieh.Tjaelieh guvviej vierhtieh jïh bïejh tjåanghkan.