Reaidostobe

 

 

Reaidostobe - čilgehus

Reaidostobes leat kopiijaoriginálat maid oahpaheaddji sáhttá geavahit buot fáttáid olis.

 

 

EXIT-koarttat

Oahpaheaddji galgá veahkehit ja doarjut ohppiid sin oahppamis ja progrešuvnnas. EXIT-koarttat leat jurddašuvvon oassin máŋga eará árvvoštallanstrategiijain, ja sáhttet leat dađistaga árvvoštallanbargui ávkin ja veahkkin.

 

Exit-koarttat

 

 

Sárggasráidu

Dán sáhttet oahppit geavahit jus áigot sárggusráiddu bokte čájehit/duođaštit maid leat oahppan dahje bargan. Dasa sáhttá lasihit govaid ja teavstta.

 

Sárggasráidu

 

 

Illustrerejuvvon kapihttalsátnelistu

Ollu oahppit muitet fágasániid ja -doahpagiid buorebut go daidda leat govat ja sárgosat, ja áinnas go ieža ohcet govaid ja sárgot. Dii sáhttibehtet dieđusge maiddái digitála hámis daid rahkadit, ja eará hámis go dát skovvi čájeha.

 

Illustrerejuvvon kapihttalsátnelistu

 

 

Lohkanskovvi fágateavsttaid lohkat

Lohkanskovvi sáhttá leat ohppiide oahppandoarjjan álggus go lohkagohtet fágateavsttaid ja go galget reflekteret maid fágateavsttat muitalit.

 

Lohkanskovvi fágateavsttaid lohkat

 

 

Bálddastahttindiagrámma

Bálddastahttindiagrámma lea vuogas reaidu maid oahppi sáhttá geavahit go áigu buohtastahttit guokte joavkku dahje teavstta. Dalle oahppi álkibut oaidná oktavuođaid ja sierranasvuođaid. Oahpaheaddji rávvagis ja oahppogirjjis leat muhtin sajiin evttohan geavahit bálddastahttindiagrámma.

 

Bálddastahttindiagrámma

 

 

Rieban ja guovža

 

 

Rieban ja Guovža ovdamearka

 

Eará doahpagat mat sáhttet heivet oktasaš oahpahallamii:

• Eadni – áhčči

• Rávisolmmoš – mánná

• Nieiddat – gánddat/bártnit

• Romsa - Guovdageaidnu

 

 

Muitospeallu-koarttat

Oahppit dahje oahpaheaddji sáhttá ráhkadit koarttaid mas galgá sátni ja govva heivet oktii. Daid sáhttá čálihit ja čuohppat nu máŋga go dárbbaša. Koarttat orrut gopmut, muhto oahppit galget daid jorgut dassá go gávdnet páraid. Sus geas leat eanemus párat go buot koarttat leat nohkan, lea vuoitán. Sáhttá maid čállit sáni ovtta beallái, ja čilgehusa nuppi beallái. Oahppit sáhttet de iskat guđet guimmiid.

 

Muitospealla-koarttat

 

 

Gažaldatsánit

 

Gažaldagat veahkehit oahppi logadettiin fokuseret ovtta áššái ain hávális. Juoge ohppiid joavkkuide. Juohke oahppi joavkkus oažžu koartta masa son galgá fágateavstta logadettiin gávdnat vástádusa. Juohke oahppi čilge vástádusaid maid son lea gávdnan iežas gažaldatkortii. Sáhttá differensieret: omd: Goas lea álkit go Manne.

 

Gažaldatsánit

 

 

Loop-koarttat

Oahppit galget maŋŋálaga bardit sáni ja čilgehusa. Spealu ráhkada ná: Olgešbealde sárgá čállá muhtin sáni (om Girku). Gurutbeallái nuppi koartta čállá čilgehusa girkui (Risttalaččaid ipmilbálvalanbáiki), dasto čállá fas eará sáni olgešbeallái dan seammá koartta. Čilgehus dasa fas gurutbeallái ođđa koarttas. Loop-koarttat doibmet dego domino-koarttat.

 

Loop-koarttat

Loop-koarttat 2 ovdamearka

Lop-koarttat 2

 

 

Sátnekoarttat - Ovttastuvvon sánit

 

Čilgehus

 

 

Sátnekárttat

Golmmalasttat rássi lea vuogas go áigu oahppat ođđa doahpagiid. Dasa deavdá sáni ja čilgehusa, sáni geavahusas ja sárgosa birra. Omd 2

 

 

Golmmalasttat rássi ovdamearka

Golmmalasttat rássi

Doabakárta

 

 

Hárjehallangirjjáš

Oahppi sáhttá ráhkadit girjjáža gosa lea čállán doahpaga ja čilgehusa vuollái. Nu son sáhttá hárjehallat ođđa doahpagiid mearkkašumi.

 

Hárjehallangirjjáš

 

 

Bingo-speallu

Bingo spealus leat ruvttot masa oahppi galgá deavdit doahpagiid mat leat gullevaččat muhtin fáddái, dahje muhtin siidduide oahppogirjjis. Oahpaheaddji čilge sániid, ja oahppi merke jos sus lea sátni maid oahpaheaddji čilge. Oahppi geas leat buot sánit ráiddus (vitnjut, horisontála, vulos, dahje vertikála) lea vuoitán.

 

BingoSpealla

 

 

BT/OT

Boares Testamentá ja Ođđa Testamentá. Oahppi geige dan mii heive go dii lehpet árvvoštallamiin guđe testamentii gullet muitalusat.

 

Ođđa Testamentá

Boares Testamentá

 

 

Duohta/Boastut

Kopiijaoriginálain leat čuoččuhusat mat soitet leat duođat dahje giellásat. Oahppi čájeha dan mii su mielas orru heivemin go čuoččuhus lohkko jitnosit ceahkis. Oahppit sáhttet ieža organiseret dán spealu, dahje oahpaheaddji sáhttá dan dahkat. Oahppit sáhttet joavkkuin árvvoštallat vástádusa, dahje sáhttet oktonassii.

 

Duohta

Duohta symbola

Boastut

Boastut symbola

 

 

Jurddakárta

Jurddakárta lea vuogas reaidu go oahppit galget organiseret ja rátkit dieđuid muhtin teavsttas. Jurddakártta sáhttá maid geavahit go lea oktasaš čađaheapmi muhtin fáttás, olles ceahkis.

 

Rieggás mii orru siskkimuččas, galgá čuožžut fáttá namma, omd Buddhisma. Olggut rieggáide galgá čállit bajilčállagiid mat leat dan kapihttalis. Oahppi dasto lasi vel sárgáid ja satelihtaid dan mielde maid son háliida deattuhit.

 

Jurddakártta sáhttá maid ráhkadit muhtin oassái fáttás, omd: Allabasit. Dasto galget olggut rieggát sisttisdoallat namaid allabasiin ja dasto oahppi de lasi dieđuid fas dasa.

Biográfalaš jurddakárttas galgá persuvnna namma siskkimuččas ja satelihtat sáhttet earuhit olbmo hámi, iešvuođaid, barggu, bearraša, riegádanb-orrunsaji-jápmán, mánnávuođa.

 

Jurddakárta

 

 

Áigelinnjá

Áigelinnjá lea heive buot fáttáide, ja oahppit sáhttet merket dasa áššiid maid dii lehpet čađahan, dahje dihto áššiid maid oahpaheaddji bivdá ohppiid merket rivttes sadjái.

 

Áigelinnjá

 

 

Čuoggát

Čuoggábábir lea vuogas go oahppit galget sárgut symmehtralaš minstariid (rangooli).

 

Čuoggábábir

 

 

Ruvttot

Ruvttobábir lea vuogas go oahppit galget sárgut symmehtralaš geometralaš minstariid.

 

Ruvttobábir

 

 

Eará

 

Kártabiras: Máilbmi

Čuovo mánu ja sárggu dan

Speallu

Rehketsymbolat

ČálliidLágádus

TjaelijiBerteme - TjállijAlmmudahka - ForfatternesForlag - AuthorsPublisher

 

 

Kárášjohka

Fitnodatgeaidnu 13

9730 Kárášjohka

 

Fanasgieddi

Báktegeaidnu 14

9845 Deatnu

 

 

Digitála oahpponeavvuid doaimmaheaddji

digitala@lagadus.org

 

 

Doaimmahus

poasta@lagadus.org

Digitála Oahpponeavvut
Digitála Oahpponeavvut