Saemiengïele mubpiegïele
Vaerine, vaegkine,Voenine
Gaervies skuvlejaapan 2020/2021

Multi mattematihke maanaskuvlide

1 - 4

Sebrudakfáhka - Mij dáppe

 1 - 3

ČálliidLágádus

TjaelijiBerteme - TjállijAlmmudahka - ForfatternesForlag - AuthorsPublisher

 

 

Kárášjohka

Fitnodatgeaidnu 13

9730 Kárášjohka

 

Fanasgieddi

Báktegeaidnu 14

9845 Deatnu

 

 

Digitála oahpponeavvuid doaimmaheaddji

digitala@lagadus.org

 

 

Doaimmahus

poasta@lagadus.org

Digitaale learoevierhtieh
Digitaale learoevierhtieh