Girješavga Guovdageainnus

 
Nissonolbmot oste eanemustá  mánáid girjjiid duodjemárkaniin Guovdageainnus.

Girjjálašvuođaguovddáža girje ”Gávpi” nagodii buori muddui čáskadit Guovdageaidnulaččaid girjegoikku, duodjemárkaniin lávvardaga  skábmamánu 30.b. 2019

"Gávpi” jođiheaddji Ragnhild Varsi lei hirbmat duhtavaš girjevuovdimin duodjemárkaniin Guovdageainnus. Son muitala eanaš mánáidgirjjiid ja spillaid vuovdán, muhto maiddái soames ođđa Sámebiibbal vuvdui.
 
Girjegoiku
Maiddái guovdageaidnulaččat ledje ieža duhtavaččat. Muhton guovdageainnu nisu himihii ge duodjemárkaniin. 
- De viimmat miige fas beassat oastit girjjiid Guovdageainnus, mis lea leamašan girje goiku guhkkit áigge, maŋŋá go  girjegávpi heaittihuvvui gilis.

Govven ja čállán: Amund Johnskareng


Almmuhan: 03.12.2019
Almmuhan: Mihkku Solbakk