Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt

Boka Samiske Naturbevnelser er lansert
 

Sterk historie fra virkeligheten
 

“Jettene” har kommet
 


VÁRIIN, VÁKKIIN, VUONAIN – læremiddelpakke for elever med samisk som andrespråk i grunnskolen.

 
 
VÁRIIN, VÁKKIIN ja VUONAIN er et praktisk og temabasert læremiddel for elever med samisk som andrespråk i hele grunnskolen. I Váriin er hovedtemaet fjell, i Vákkiin er hovedtemaet daler, og i Vuonain er hovedtemaet fjorder.
 
Vi møter elever fra Kåfjord som skal på uteskole, og gjennom deres opplevelser og aktiviteter blir vi kjent med både stedsnavn, naturbetegnelser, navn på fisk, fugl og planter, kulturhistorie, og geografi i Sápmi. Alle heftene er engangshefter som inneholder ulike typer tekster, sanger, muntlige og skriftlige oppgaver, og ordlister. Tekstene og oppgavene er differensiert med tanke på at elevene har ulik alder og ulik språkbakgrunn.
 
Til læremiddelet tilhører også lærerveiledning med en generell del, metodiske tips til praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, henvisninger, samt løsningsforslag/fasit til de fleste skriftlige oppgavene. Den kommer på vår nettside. I tillegg finnes det mange ulike plansjer, spill og annet språkaktiviseringsmateriell som kan bidra til variert samiskundervisning både inne i klasserommet og ute i naturen. Alt dette vil bli lagt ut på vår nettside, og vi håper lærerne vil ta seg tid til å skrive ut, laminere og bruke materiellet i språkutviklingsarbeidet.
 
Heftene er rikt illustrert med fargefotos og tegninger. Forfatterne av læreverket, Edel Monsen og Toril Lyngstad, som selv er lærere, har brukt mange år på å utvikle læremiddelpakken. De har selv brukt og testa ut materiellet i undervisninga. Etter mange år med utprøving, vurdering og tilpasning er læremiddelpakken snart klar for utgivelse til nytte og glede for samisklærere og samiskelever.
 


Oppdatert 23.08.2017
Publisert av: Mihkku Solbakk