Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt

Boka Samiske Naturbevnelser er lansert

 

Sterk historie fra virkeligheten

 

“Jettene” har kommet

 


Sámit Ruoššas – Samer i Russalnd 1917-2017
Lanseres 9.2. kl 18.00 i Trondheim, Scandic Lerkendal.

Sámit Ruoššas – Samer i Russland 1917-2017 er tittelen på en spesiell bok vi gir ut som et av forlagets mange bidrag til 100-års markeringen av det første landsmøtet 1917.

Vi vet lite om Kola-samenes liv gjennom de siste hundre år. Etter de nordiske samens første landsmøte i Trondheim i 1917 kom revolusjonen i Russland, grensene blir stengt og naturlig samkvem mellom stammefrender var ikke lenger mulig. Boken starter da også med et stillferdig, men så dramatisk fotografi av to samekvinner som møtes i Lujávri – Lovozero i 1990. Valentina Julinas velkomsthilsen til Káre Somby fanger historien med den ene setningen: ”Søster, jeg har ventet på deg i 50 år. Velkommen til meg i Lujávri!”

Historien og bildene i denne boken viser deler av historien som i all-samisk sammenheng er lite kjent. Bildene gir oss interessante glimt inn i Kola-samenes liv over hundre år, en tidsperiode som grovt kan deles inn i perioder som før og etter Stalins skrekkvelde, den kalde krigen og sist tiden etter perestrojkaen og den åpnede grense mot stammefrendene i de Nordiske landene. Til tross for den tragiske historien med deportasjoner, henrettelser og tvangsflytting, forteller bildene også om mennesker med ukuelig mot og vilje til å overleve som samer.
 
Forfatter: Máret Sárá
Fotored.: Nina Afanasjeva
Bokdesign: Elle Porsanger

154 s. Innb. 295,-    
ISBN 978-82-8263-198-3
 
Kontakt:
Forfatter: Máret Sárá, maretsara@gmail.com, mob,: 482 12 410
Forlag: John T Solbakk, jts@lagadus.org, mob.: 915 90 606

Publisert: 31.01.2017
Publisert av: Mihkku Solbakk