Milli ja Bolfi oamasteaddji guovttos illudeigga

ČálliidLágádus almmuhii Milli ja Bolfi Sáhpán bivdit mánáidgirjji Ohcejoga girjerádjosis cuoŋománu 14.b. Bussáid oamasteaddji guovttos Áigin Aslak ja Mággá illudeigga ovttas girječálliin ja áhčiin Torkel Rasmusseniin.
 

Illudedje: Girječálli Torkel Rasmussen ja máná guovttos Áigin Aslak ja Mággá Eriksen illudedje "Milli ja Bolfi Sáhpánbivdit” girjealmmuheamis Ohcejoga girjerádjosis.
 
Girjealmmuheami oktavuođas  čájehii neavttár Irene Länsman muohtaádjá birra ja dasto logai son "Sáhpánbivdit” girjjis.  Girječálli Torkel Rasmussen muitalii eanet dáid bussáid birra, mat duohta máilmmis leat bearraša bussát.


Suohtas: Mánáide lei suohtas go neavttár Irene Länsman čájehii muohtaádjá birra.

Logai girjjis: Irene maid logai "Sáhpánbivdit” girjjis.

Milli ja Bolfi Sáhpánbivdit lea Torkel Rasmussena ja sárgu Tanja Sanila nubbi girji, girjeráiddus Milli ja Bolfi fearániid birra. Girji lea davvisámegillii, julevsámegillii ja máttasámegillii seamma girjjis. Nu leat golbma girjji seamma girjjis. Torkel lea čállán vel golbma muitalusa dáid erenoamáš bussáid birra. Son sávašii ahte dat ge šattašedje girjin fargga.
 
Ohcejoga doaluid lágideaddji, Ohcejoga girjerádjosa ođđa hoavda Tuija Guttorm guossuhii boahtán mánáide bulláid ja juhkosa, ja káfe ollesolbmuide. Son sávai boahtteáiggis maid beassat lágidit sullasaš girjedoaluid ovttas ČálliidLágádusain ja Girjjálašvuođaguovddážiin. Sullii 20 mánát ja ollesolbmot ledje boahtán mánáidgirjedoaluide.
 
Ilus: Ohcejoga girjerádjosa ođđa hoavda Tuija Guttorm lei duhtavaš ja ilus girjedoaluin, ja sávai ain lágidit sullasaš girjedoaluid.

Čállán/Govat: Amund Johnskareng

Ođasmahttán 18.04.2016
Almmuhan: Mihkku Solbakk