Juovladearvvuođat ČálliidLágádusas

 
 
ČálliidLágádusas leat dán ge jagi lágidan oahpponeavvuid sámi skuvllaide, ja girjjiid sihke mánáide ja rávisolbmuide. Girjjit čalmmustahttet sámi máŋggabealat diliid ja servodatáššiid. Mii giitit min ovttasbargiid, lohkkiid, giitit din geat lehpet čuvvon min neahttaalmmuhusaid, "liikon” facebooksiiddu, ja juohkán ja  kommenteren  min stáhtusiid ja ođđasiid. Dán láhkai mii olahat ollu lohkkiid ja sámi servodaga berošteddjiid.

ČálliidLágádusas mii sávvat buohkaide buriid juovllaid ja illudit dinguin ovttas gelddolaš, hástaleaddji ođđa jahkái 2016.

 
 


Almmuhan: 23.12.2015
Almmuhan: Mihkku Solbakk