Oahpponeavvu arvevuvddiid birra

Oahppit galggašedje oažžut vejolašvuođa oahppat ja ságastit skuvllas áššiid birra mat gevvet servodagas dál. Dat  čatná skuvlafágaid ohppiid árgabeaivái ja sáhttá boktit politihkalaš beroštumi.
 
Sotnabeaivve lea jahkásaš riikaviidosaš  TV-ákšuvdna, ja Arvevuovdefoanda sihkkarit čoalkkuha uksii ja dáhttu du ruđalaččat doarjut sin barggu vuosttildit arvevuovdečuollama miehtá máilmmi. Arvevuovdečuollan váikkuha min dálkkádahkii. Dat lea min karbonruskalihtti, ja danne dehálaš bisuhit. Doppe ásset eamiálbmogat geat dárbbašit iežaset vuvddiid dasa ahte birget ja eallit.
 
 
 
 


Ođasmahttán 12.10.2015
Almmuhan: Mihkku Solbakk