ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


ČálliidLágádus ja TV2 Skolen = duohta

ČálliidLágádus ja TV2 Skolen leat soahpan bargat ovttas TV-media sámegielat oahppoprográmmaiguin.


www.tv2skole.no

TV2 Skolen fállá odne oahppoprográmma skuvllaide oktii vahkkui. Sátta lea juohke vuossárgga, ja prográmma sáhttá maŋŋá viežžat vuorkkás ja geahččat ođđasit. Prográmmat leat vuođđoskuvlla 5. luohkás ja das bajás. Prográmmat ráhkaduvvojit vuođđoskuvlla oahppo- ja fágaplánaid vuođul, ja leat oppaáigge áigeguovdilat go prográmmahápmi lea TV2 ođasdoaibma.

ČálliidLágádus ja TV2 Skolen leat soahpan ásahit ovttasbarggu man ulbmil livččii ávkkuhit TV2 Skolen vahkkosaš prográmmaid vuođđoskuvlla sámegielat oahppiide, Dál leat vuos ráhkadeamen sámegielat pilot-prográmma mainna čájehivččii mo dát prográmmat sáhtášedje šaddat sámegielagiidda. Dárogielat prográmmaid ostet skuvllat, seamma láhkái go skuvllat ostet oahpponeavvuid odne.

- Eaktun sámegielat prográmmaid dahkat duohtan lea dieđusge ruhtadeapmi, dadjá ČálliidLágádusa jođiheaddji John T. Solbakk. - Mii doaivut otná sámi oahpponeavvuid ruhtadeaddji jođánit fuobmájit man mávssolaš TV-media livččii sámi mánáid oahpaheapmái.


TV2 skolen ČálliidLágádusa guossis Fanasgiettis. Gurutbealde: Lágádusjođiheaddji John T. Solbakk, Lágádusdoaimmaheaddji Aage Solbakk, Lágádusdoaimmaheaddji Heidi Guttorm Einarsen, TV2 Skolen prošeaktabargi Ann-Rose Dahl ja TV2 Skolen jođiheaddji Yngvar Nordberg.Ođasmahttán 07.11.2014
Almmuhan: Mihkku Solbakk