ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Bárbmolottit ja Bárbmoáhkká


Dál lea giđđa, ja lottit bohtet bárpmus. Dihtet go ahte dološ sámiin lei ipmil mii geahčai bearrái ahte lottit bohte dearvan bárpmus? Dan ipmila gohčodedje Bárbmoáhkkán. Go guorga iđii, de sámit dadje ahte giđđa álggii. Guorga, mii lei lottiid gonagas,  galggai Bárbmoáhkkái dieđihit man galle lotti bohte bárpmus. Dán láhkai Bárbmoáhkká diđii man galle lotti son juolludii loddebivdiide dan jagi.

Mii sáhttit jurddašit ahte dološ sámiide lei stuorra dáhpáhus go bárbmolottit bohte. Luondu ealáskii ja ollu ođđa jienat gullojedje. Muhtin lottit nu mo allahat ja čáhcelottit, ledje maiddái varas biebmun olbmuide. Dákkár dieđuid sáhtát lohkat girjjis Jahki Sámis.Ođasmahttán 07.05.2014
Almmuhan: Mihkku Solbakk