ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


NY BOK på norsk og samisk: Anders Larsen "Om sjøsamene" - og andre skrifter
Lanseres 2. og 3. februar i Tromsø.

Anders Larsens ønske med manuskriptet Om sjøsamene var å synliggjøre at også samene langs kysten har en kulturarv og en fortid som var vel så verdifull som deres norske naboers.

Søndag 2. februar kl 12
Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Mandag 3. februar kl 14.15
Akademisk kvarter, UB-kjelleren

Dette er et tema som Larsen kjente svært godt, oppvokst som han var i et sjøsamisk miljø i ytre Kvænangen. Boka er en historisk og etnografisk dokumentasjon med inngående beskrivelser av skikk og bruk, fiske og fangst og trosforestillinger blant en folkegruppe som ble utsatt for en av de mest omfattende assimilasjonstiltak som noensinne har funnet sted i Nord-Europa.

I tillegg til manuskriptet om sjøsamene, inneholder denne boka også en del tidligere upublisert material som Larsen skrev, bl.a.om den sjøsamiske dialekten i Kvænangen, samt et foredrag om samisk kunst og kultur fra 1942.

Anders Larsen, en samisk pioner, var født 2. desember 1870 i Seglvik i Kvænangen og døde 10. desember 1949 I Sørvikmark i Sandtorg (i dag Harstad kommune). Han tok lærerutdanning ved Tromsø seminarium 1897-99, var deretter lærer i Finnmark fram til 1918 da han flyttet med familien til sin kones hjemtrakter i Sør-Troms. Her arbeidet han til han ble pensjonist i 1940. Mest kjent er han som redaktør for den samiske avisen Sagai Muittalægje (1904-11), som han grunnla sammen med sine tre brødre, og som forfatter av den første samiskspråklige romanen, Beaiveálgu (Dagen gryr) fra 1912.

Bokas redaktører Ivar Bjørklund, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, og Harald Gaski, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, har i tillegg til å gjennomgå og redigere Anders Larsens skrifter til denne utgivelsen, bidratt med hver sin fagartikkel om denne samiske pioneren. Bjørklund skriver omAnders Larsen og hans samtid, mens Gaski har kalt sin artikkel for Anders Larsen čállin, dokumentaristan ja dutkin (Anders Larsen som forfatter, dokumentarist og forsker). Artikkelen er på samisk.

Anders Larsen ”Mearrasámiid birra” - ja eará čállosat / ”Om sjøsamene” - og andre skrifter

ISBN 978-82-8263-147-1

ISSN 1891-4519 – čálaráidu / skriftserien ČálliidLágádus SÁMIacademica

Kr. 395,-, 227 s, stuorra girji, garra olggoš / 227 s, stort format, innbundet.Ođasmahttán 29.01.2014
Almmuhan: Mihkku Solbakk