ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Gironis ávvuboddu
Mikael Svonni sátnegirjji almmuheapmi Gironis bearjadaga njukčamánu 15. šattai illu- ja ávvuboddun.


Gironis Mikael Svonni signeremin girjji

ávvuboddu, go viimmat bođii sátnegirji

Olbmot ruoŧa bealde leat guhká vuordán sátnegirjji. Ja go ČálliidLágádus ja professor Mikael Svonni bovdiiga girjealmmuheapmái Arctic Eden Hotellii 15.03., de olbmot devde hotealla čoahkkinlanja. Illa čáhke sisa buohkat geat ledje vuolgán gullat ja deaivat giellaprofessora. Čálli ieš ge lei ávus, erenoamážit go nu olu olbmot bohte girjealmmuheapmái

- Munnje dát lea erenoamáš ja somás dáhpáhus, go čájehehpet nu stuorra beroštumi dása, dearvvahii čálli Mikael Svonni boahtán olbmuid. ČálliidLágádusa jođiheaddji John T. Solbakk ge dovddastii boahtán olbmuide dan ahte dákkár erenoamáš girjealmmuheapmi ii leat leamaš lágádusas. Olbmot čužžo ge ráidun danin ahte oažžut čálli nama girjjiide maid oste.


Lágádushoavda John T. SolbakkNils-Josef Labba (Meahcce Vulle) oastimin girjji Ámmon Johnskarengas.


Guhkes ráidu vuordimin girječálli signatura.


Ođasmahttán 21.03.2013
Almmuhan: Mihkku Solbakk