Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt

Boka Samiske Naturbevnelser er lansert
 

Sterk historie fra virkeligheten
 

“Jettene” har kommet
 


Ny bok om samisk historie


Aage Solbakk og Harald Gaski

Bind 2 av den helt nye læreboka i historie og samfunnsfag for videregående skole som Harald Gaski og Aage Solbakk har forfattet, tar for seg tradisjonelle samiske verdier samt samenes syn på seg selv – det vil si samenes verdensanskuelse. Boka forteller også om hvordan samene kom med i og etter hvert ble ledende i den internasjonale urfolksbevegelsen fra 1970-tallet og framover, og tar til og med et streif innom samisk populærkultur i sammenheng med det som skjedde ute i den store verden. Gaski og Solbakk har for det meste brukt samiske kilder, noe som betyr at såvel ordtak som sagn og myter er viktige bidrag til å forstå hvordan samene så på seg selv og sin plass i verden. I et eget appendix har de også tatt med gamle fortellende joiketekster, som i muntlig form forteller historien helt fra steinalderen til da samene begynte å praktisere sjamanisme, og videre til kolonisering og tvangskristning av samefolket.

I forordet til boka skriver Gaski og Solbakk at det ville vært mulig å skrive den samiske historien som fortellingen om alle tapene som samene har opplevd. "Vi har valgt å ikke gjøre det, men tvert imot å lete etter årsakene til at samene har holdt ut. Vi er ennå et eget folk, som har beholdt språket og kulturen til tross for et tusenårig nært naboskap til de nordiske folkene. Det at våre forfedre og -mødre har ansett det som verdifullt å bevare og utvikle samisk språk og kultur, er det beste beviset for at de mente at kulturen var verdifull. Det er verdiene som lå bak disse vurderingene, vi prøver å søke svar på", skriver forfatterne bl.a. i forordet.

Boka er på totalt 260 sider, og bør være interessant for alle som er opptatt av samisk historie, samfunnsfag og tradisjonskunnskap. Det er forfatternes eget forlag, ČállidLágádus, som står for utgivelsen.

Boka kan kjøpes i vår nettbutikk.

Publisert: 01.10.2012
Publisert av: Mihkku Solbakk