ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Skuvlaálgin
Dáid beivviid leat buot vuosttašluohkkálaččat vuordimin beassat skuvlii. Vuordámušat leat ollu, ja muhtumat maiddái veahá balus.

Ođđa dilálašvuohta, skihpárat ja ođđa oassi eallimis álgá. Oahpaheapmi lea skuvlla váldodoaibma. Mánát galget vuosttaš jagiid oahppat lohkat, čállit ja háhkat dieđuid. Dalle lea dehálaš ahte sii álggu rájes jo vásihit positiiva guottuid girjjiid, lohkama ja oahppama hárrái.

Don váhnemiin sáhtát máŋggaláhkai váikkuhit dasa ahte mánnái šaddá dát áigi oadjebas, gelddolaš ja suohtas. Mii dás ávžžuhat muhtin girjjiid maid sáhttibeahtti mánáin ovttas logadit, návddašit ja ságastit. Dutkan čájeha ahte mánátgeat deaividit girjjiin árrat ja geaidda váhnemat lohket ja lávlut ja ságastit girjjiid sisdoalus, šaddet čeahpes lohkkit go stuorrulit.Ođasmahttán 14.08.2012
Almmuhan: Ámmon