ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Ođđa girjjit
- Álttá girjerádjosis duorastaga guovvamánu 9.b. dii. 13.00
- Guovdageainnu girjegávppis gaskavahko guovvamánu 15.b dii. 14.00


Jahki Sámis girječálli Marit Mikkelsdatter Eira Murud

Álttá Sámi festiválas 09.02.
ČálliidLágádus almmuha Álttá girjerádjosis duorastaga guovvamánu 9. b. dii. 13.00 Marit Mikkelsdatter Eira Murud dokumentára-girjji Jahki Sámis ja Aage Solbakk historjágirjjiid, ee. Sámit áiggiid čađa.

Girječálli Marit Mikkelsdatter Eira Murud oassálastá Álttás. Son lea ráhkadan girjji mii muitala mo sámit leat birgen ja mo birgejumi leat viežžan luonddus. Girji lea šaddan erenoamáš sámi árbevieruid dokumentašuvdnan.

ČálliidLágádus maid almmuha Aage Solbakk historjjá girjji SÁMIT ÁIGGIID ČAĐA 1. Girji lea joatkkaskuvlla váras ja lea vuosttas dán ráiddus, nubbi girji ilbmá dálvvi mielde. Historjágirjjit heive buot sámi lohkkiide, go dákkár historjjá dokumentašuvdna ii leat ovdal ráhkaduvvon sápmelaš lohkkiide. ČálliidLágádusa jođiheaddji John Trygve Solbakk muitala historjágirjjiid birra, ja lágádusa oahpponeavvuid ja eará girjjiid birra.

Guovdageainnu girjegávppis 16.02.
Duorastaga guovvamánu 16. b. dii. 14.00 almmuhat Jahki Sámis dokumentáragirjji Guovdageainnu girjegávppis (Finnmark kontorservice viesus). Marit Mikkelsdatter Eira Murud ja ČálliidLágádusa jođiheaddji John Trygve Solbakk oassálastiba Guovdageainnus. Guovdageainnus ge muitalat lágádusa erenoamáš sámi historjágirjjiid birra.Ođasmahttán 02.02.2012
Almmuhan: Mihkku Solbakk