ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Oslolaččat návddašedje
Sii geat ledje boahtán Oslo Litteraturhusetii gaskavahku 23.11. besse návddašit sámi girjjálašvuođa girjáivuođa. Oanehis eahketbottas oahpásmuvve "oslolaččat" sámi klassihkkáriin, skealbma sámi “Ágoniin” ja guvttiin ságeris sámi satiira-spesialisttain.

Eai lean gal buot oslolaččat boahtán ČálliidLágádusa sámi girjjálašvuođa dáhpáhussii. Litteraturhuset Amalie Skram-latnjii livčče čáhkan eambbos go 60 olbmo geat ledje boahtán. Mii doaivut goit ahte sii eai behtohallan.


Lágádushoavda John Trygve Solbakk, Ságeris Ságat doaimmaheaddji Mona Solbakk, Min Bok om samene doaimmaheaddji Harald Gaski ja Ságeris Ságat čálli Maren Uthaug.

Muitalus sámiid birra šattai Min bok om samene
Girjjálašvuođadutki Harald Gaskii várrejuvvon diibmobealli nogai menddo johtilit. Dán vuoru oahpistii Harald guldaleaddjiid vuosttamužžan Johan Turi erenoamáš govaide, su “mánnálaš” sárgosiidda. Girjjálašvuođadutkit eai leat olus beroštan dain, ja navdán daid dušše primitiiva sárgosin. Go vuos ČálliidLágádus mannan jagi almmuhii Johan Turi Muitalus sámiid birra ođđasit 100 jagi muitun, de lei eambbo go lunddolaš maiddái bidjat eanaš su sárgosiid ávvugirjái. Originála govaid áimmahuššá Stockholmma Nordiska Museet. Ja dál lea Muitalus sámiid birra viimmat ilbman dárogillii, ja ožžon dárogiel’namman Min bok om samene. Harald Lindbach lea heivehan teavstta dárogillii.

Váruhus
Dasto gal fertet váruhit lohkkiid, de ilbme ságat Ságeris, satiira-girjji davvisámegiel’namma lea Ságeris ságat. Jos lohkki ii diđeš gos diet Ságer lea, de gal fertet alccet háhkat girjji. Ii go son das leat vástádus. Diibmá ilmmai Maren Uthaug “birolaš” girjjáš davvisámegillii ja dárogillii. Dán jagi boahtá Maren Uthaug ja Mona Solbakk “birolaš” duodji sihke davvisámegillii, julevsámegillii, máttasámegillii ja dárogillii. Davvisámegielat Ságeris ságat ja dárogielat Same Shit “luoitileimmet” Oslos 23.11. Julev- ja máttasámegielat girjjit ilbmet ovdalaš juovllaid.

Sara Margrethe Oskal
lei váldán mielde skealbma “Ágona” Osloi. Sara Margrethe dievasmahtii lágádusa girjjálašvuođa eahkeda. Su okto-neaktin lávddi alde lei sihke girjjálašvuođa ja lávdedáiddalaš ovdanbuktin. Su “duoji” duogážin leat sámi árbevierut ja –dieđut. Erenoamážin dat šaddet go daiguin duostá leaikkastallat. Mii áiggošeimmet ain eambbo sus.

Almmuhan: 25.11.2011
Almmuhan: Mihkku Solbakk