ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Lærebok om religion lansert

ČálliidLágádus - ForfatternesForlag har lansert Ovttas - lærebok i religion, livssyn og etikk på nordsamisk. Ovttas – lærebok for 5.-7er den første læreboka i RLE-serien for mellomtrinnet.

Læreboka er skrevet etter KL 2006 S og dekker læreplanens kompetansemål i emnene verdensreligioner (inkl kristendom) og livssyn.

Den andre læreboka dekker emnet sirkumpolare urfolks religioner og samisk førkristen religion. Tredje lærebok dekker emnet filosofi og etikk. Alle lærebøkene er tenkt brukt til undervisning på mellomtrinnet. Elevbøkene er rikt illustrert og differeniseringen er løst på en god måte, slik at boka kan brukes innenfor hele mellomtrinnet. Dette er til stor nytte for skoler med rullerende årsplaner. Arbeidsoppgavene er laget for to nivåer. Bøkene er laget med tanke på at de skal kunne brukes i alle nordiske land hvor nordsamisk er undervisningsspråk.

Ressursperm til lærer med bakgrunnsinformasjon, fasit med kommentarer og metodiske tips, og kopioriginaler er nå under produskjon. I tillegg vil vi legge ut fotografier og linker på våre nettsider. Disse kan læreren bruke fritt under introduksjon og avslutning av emnene.

Kontakter:
Heidi Guttorm Einarsen: Læremiddel forfatter: +4799637900, heidi@lagadus.org
Amund Johnskareng forlagsred: +47416794 91, amund@lagadus.org

Ovttas er gratis lærebok for grunnskolen.

Ođasmahttán 03.10.2011
Almmuhan: Mihkku Solbakk