ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Ny dokumentarbok - Lansering i Båteng onsdag 5. okt. kl. 17.00

Onsdag ettermiddag er tida for de gode og noen også dramatiske beretninger om kampen om laksen i kanskje verdens beste lakseelv, nesten alt dokumentert i den første boka om laksefisket Tanaelva fra et historisk perspektiv. Stedet er forlagtes hus i Fanasgieddi-Båteng.

Til historiene serverer vi selvfølgelig noe med tanalaks i.

Aage Solbakk
DEATNU-TANA – den beste lakseelva
Utviklingen av laksefisket med vekt på stangfisket – oaggun – i Tanavassdraget

2011 et historisk tidsskille
2011 markerer et historisk tidsskille for Deatrnu – Tana, et av verdens beste lakseelver. På norsk side er det innført et nytt forvaltningsregime for laksefisket. Statens forvaltningsansvar er overført til lokalt nivå. Beboerne ved vassdraget oppnevner nå et forvaltningsstyre på 9 medlemmer.

I og med innføringen av et historisk nytt forvaltningsregime finner vi det særlig interessant å få presentere laksefiskets historie i Tanavassdraget.

Aage Solbakk er cand.philol., historiker, lærebokforfatter og bygdebokforfatter.

Konsulenten om boka:
For første gang gis det ut en samlet oversikt over fiske- og fangstforhold vedr. Tanaelva med sideelver fra historisk tid og fram til i dag. Også andre vassdrag bl.a. Altaelva er omtalt. Et stort pluss med denne boka er at alle ord og uttrykk i forhold til fiske og fangst er skrevet på både samisk og norsk.

Dokumentasjonen er detaljert med meget grundige kildehenvisninger, og vil ha interesse langt utover det rent lokalhistoriske. En rekke av brukerne langs elva, både på finsk og norsk side er intervjuet. Boka vil fremstå som standardverket når det gjelder fiske og fangst i Tanaelva.

 Ođasmahttán 03.10.2011
Almmuhan: Mihkku Solbakk