ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Johan Turi 100 jagi ávvugirji
Skábmamánu 11.b. Akademisk kvarter girjegávppis Tromssa universitehtas

Dán jagi lea 100 jagi áigi dassá go sámi girjjálašvuohta riegádii. ČálliidLágádus ávvuda Johan Turi ja su girjji Muitalus sámiid birra, mii vuosttas geardde ilmmai 1910:s.Duorastaga skábmamánu 11. b. dii. 14.00 almmuhat girjji ođđa ja dárkkistuvvon hámis Akademisk kvarter girjegávppis Tromssa universitehtas. Girji maiddái máinnašuvvo Guovdageainnus maŋŋebárgga skábmamánu 30.b., diibmu 15.00, Diehtosiiddas, Sámi allaskuvlla Johan Turi-seminára oktavuođas.

Lágádus almmuha maiddái Johan Turi-kaleandara 2011 sáme- ja eŋgelasgillii ávvudit 100 jagi dassá go vuosttas sámegielat ii-oskkoldatgirji riegádii.

Johan Turi seminára 2010

Ođasmahttán 28.10.2010
Almmuhan: Mihkku Solbakk