ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Oahpponeavvot ilbmet
ČálliidLágádus álmmuha girjjiid Sámedikkis Kárášjogas geassemánu 10. b.


Dán jagi ja dálvvi mielde almmuha ČálliidLágádus oktiibuot 10 historjjá ja servodat oahppogirjji.  

ČálliidLágádus dahká dovddusin oahpponeavvuid ja álmmuha girjjiid Sámedikkis Kárášjogas, geassemánu 10. b. Sámediggi ja ČálliidLágádus galget maiddái vuolláičállit soahpamuša matematihkka-prošektii.

Ii goassige leat Sámediggi  ovdal dahkan nu stuorra oahpponeavvu soahpamuša, go dat mii dál dáhkko matematihkka prošektii. Dán stuorra matematihkkaprošeavtta oaččui ČálliidLágádus  gilvvuhallamin eará lágádusaiguin.

Historjjá girjjit
Logi historjá ja servodatoahppogirjji almmuha ČálliidLágadus dán jagi ja boahtte dálvvi mielde. Dás leat guhtta historjjá girjji mánáid ja nuoraidskuvlii, ja njealja historjá ja servodatoahppogirjji joatkkaskuvlii. Girjedáhpáhusas muitaleaba historihkkár ja oahppaneavvočálli Aage Solbakk, ja oahpponeavvočálli Heidi Guttorm Einarsen historjágirjjiid birra. Čálliguoktá lea vejolaš gažadit maŋŋá ságastallama.

Erenoamáš lávllagirji
Historjjá girjjiide lassin de almmuha ČálliidLágádus ovttas Sámi erenoamášpedagogalaš doarjalusain (SEAD) lávllagirjji mas lea veahkkegiella, ja sárgojuvvon govat. Girjji lávlagiid lea Davvi Statsped ja SEAD bargojoavku čohkken.

Neahttaresurssat
ČálliidLágádusa neahttadoaimmaheaddji Mihkku Solbakk čájeha ja čilge mo lágádusa historjjá girjjiid neahttaresurssaid geavaha. Lágádusa neahta siiddus leat maiddái liige lohkamušat historjágirjjiide. Daidda maiddái leat gažaldagat ja čujuhusat eará diehtugálduide.

Álttá filmmat
Álttá/Guovdageainnu eanu stuimmiid 30 jagi ávvudeami oktavuođas  almmuha ČálliidLágádus guokte Álttá filmma. Bálkkašuvvon dokumentára filbma Mo Sámi váldet ja fikšunfilbma La elva leve! ilbmet ođđasit. Mielde čuovvu gihpa Álttá stuimmiid birra.

Viiddiduvvon girjjáš
Maiddái almmuha ČálliidLágádus  stuorát gihppaga, fáddágirjjáža, "Drámá ođđa áiggis" dulvadeami vuostálastima birra. Girjjáš galgá vuosttamužžan cahkkehit skuvla nuoraid miela oahppat vehá eanet min lagaš historjjá birra.

Beakkálmas čájáhallá
Dán oktavuođas čájáhallá ja muitala neavttár Nils Utsi dien ođđa áiggi dráma birra. Beakkálmasas lei váldorolla fikšunfilmmas, ja son lei maid guovddáš  miellačájeheaddji Álttá- Guovdageainnu eanu dulvadeami oktavuođas.

BÁIKI: Sámedikki girjerájus  Kárášjogas
Diibmo: (10.00- 14.00) Váldo oassi 12.00- 13.00.Ođasmahttán 10.06.2010
Almmuhan: Mihkku Solbakk