ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Virgealmmuhusat
Mii ohcat ekonomiijahoavdda/ hálddahusjođiheaddji ja lágádusdoaimmaheaddji/ prošeaktadoaimmaheaddji

ČálliidLágádus ásahuvvui juovlamánus 2002 danin ahte buvttadit ja almmuhit luohtehahtti dieđu sámi servodagas. Fágagirjjit (dokumentára), oahppogirjjit, ja mánáid ja nuoraid lohkosat leat leamaš lágádusa váldu buktagat dán rádjai. Mii almmuhat sihke davvi-, julev- ja máttasámegillii, ja maiddái eará gielaide. Lágádusas lea váldu hálddahus Kárášjogas, ja ossodat Fanasgiettis Deanus. Mii dárbbašat dál eambbo mielbargiid.

Mii ohcat:
Ekonomiijahoavdda/hálddahusjođiheaddji
Mielbargi galgá leat lágádusa rehketdoalli, ja hálddahusa jođiheaddji, leat lágádushoavdda "olgešgiehta" váldu hálddahusas Kárášjogas, ja sus lea maiddái ovddasvástádus lágádusa girjevuovdimis. Ohcat mielbargi geas lea dárbbašlaš oahppu ja/dahje guhkit áiggi bargovásáhus, ja buorre sámegiella ja dárogiella.

Lágádusdoaimmaheaddji/prošeaktadoaimmaheaddji
Váldu bargun lea oahpponeavvut mánáid ja nuoraidskuvlla dásis. Mii ohcat mielbargi geas lea alit oahppu, áinnas bargovásáhus oahpahusas, ja dieđusge buorre sámegiel´ máhttu. Doaimmaheaddji sáhttá maiddái beassat bargat fágagirjjálašvuođa buktagiiguin. Bargobáiki áinnas Kárášjogas.

Ođđa mielbargit berrejit sáhttit álgit doibmii nu fargga go vejolaš.

Bálká soahpamuša mielde.

Eambbo dieđuid oaččut dás: John T. Solbakk,
tel. 78 46 83 30 dahje 915 90 606.

Sádde ohcama cv:ain ovdal miessemánu 20 b. 2010, čujuhussii:
ČálliidLágádus, Pb 140, 9735 Kárášjohka dahje dása:
poasta@calliidlagadus.orgOđasmahttán 18.05.2010
Almmuhan: Mihkku Solbakk