ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta

MO MÁNÁ RÁHKADIT?
 

Searvva mobbenstadanbargguide!
LOAKTIN-ovttas bagadanboddu

 

Erenoamáš girjealmmuheapmi Deanus
 


Norgga kulturráđđi oastá sámi nuoraidrománaNorgga kulturráđđi lea mearridan oastit ČálliidLágádusa Torkel Rasmussena dárogielat sámi nuoraidromána "Áigin Lávra - Sommeren i Bassegohppi". Kulturráđđi váldá 1550 girjji.

ČálliidLágádus lei fállan romána, ja Norgga kulturráđi árvvoštallanlávdegoddi lea dohkkehan Torkel Rasmussena mánáid- ja nuoraidromána Norgga mánáid ja nuoraid čáppagirjjálašvuođa oastinortnegii. Kulturráđđi dasto oastá dárogielat girjji "Áigin Lávra Sommeren i Bassegohppi".

Alla dássi
ČálliidLágadusa jođiheaddji John T. Solbakk dadjá dát fuomášahttá ahte románas lea alla girjjálašvuođa dássi ja árvu, ja bures ge ceavzá buoremus mánáid- ja nuoraidgirjjiid searvvis Norggas. Lágádusa bealis doaivu son lohkkit fuobmájit girjji erenoamášvuođa.

- Dan gal eai daga jos eai loga girjji. Dál goit juo diehtit ahte girji eahpitkeahttá šaddá ČálliidLágádusa eanemusat vuvdojuvvon girji dán rádjai, dadjá Solbakk.

"Áigin Lávra - Bassegohpi geassi" romána ilmmai ovdalaš juovllaid golmma sámegillii ja dárogillii. Lassin leat ráhkaduvvon jietnagirjjit dáid gielaide.

Girjelatna
Norgga kulturráđđi oastá oktiibuot 1550 girjji, maid  Biblioteksentralen sádde Norgga girjerádjosiidda.

Norgga čáppagirjjálašvuođa oastinortnet fátmmasta girjjiid mat leat čállon dárogillii, ođđa dárogillii, dárogielat suopmaniidda, ja dasto sámegielat girjjiid jorgaluvvon dárogillii. Girjjit galget leat ilbman Norggas.

Norggas vihtta oastinortnega
Norggas leat oktiibuot vihtta girjjálašvuođa oastinortnega maid Norgga kulturráđđi hálddaša stáhta ovddas. Earret čáppagirjjálašvuođa várás, de lea sierra mánáid- ja nuoraid fágagirjjálašvuođa, jorgaluvvon čáppagirjjálašvuođa, áššeprosa (dokumentára), ja dasto kulturáigečállagiid várás oastinortnet.

Sámegielat girjjálašvuohta ii gula dáid ortnegiidda. Sámi girjjálašvuohta, sihke čáppa ja dokumentára, lea vuordimin ahte Sámediggi Norggas fargga oččošii áigái sámi girjjálašvuođa oastinortnega.Ođasmahttán 23.01.2010
Almmuhan: Mihkku Solbakk