Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
html
  Luonddunamahusat - Samiske naturbenevnelser
Formålet med denne boka er å revitalisere naturbenevnelser på samisk for bruk i dagligtale, og kanskje spesielt når en ferdes ute i skog og mark.

NOK  375,- 
 
  Multi 1-5 åarjelsaemien
Multi fleksibiliteetem matematihke-lohkehtæmman vadta gosse lohkehtæjjide dåårje jïh nuepiem vadta måedtie lohkehtimmie-vuekieh provhkedh. MULTI eadtjal­dåvva, buerie mïelem vadta jïh lustes baalka matematihkese.

NOK  178,- 
  Sábme ja værált 1-2 åarjelsaemien
Histåvrrå 2 ja 3 le nubbe ja goalmát oahppogirjje Sábme ja værált rájdon. Girjje le ájádaládum mánájskåvlå golmå bajimus dásijd. Girjje 2 gåvvi oajvveåsijt Europa, Vuonarijka ja Sámehiståvrås ájggegávdan 500-1600.

NOK  200,- 
 
  Áigelinnjá
Áigelinnjá mii galggašii leat juohke ceahkis. Universála áigelinnjá oahppanreaidun

NOK  995,- 

Boka Samiske Naturbevnelser er lansert
 
Sterk historie fra virkeligheten
Laila Mjelheim har skrevet selvbiografien: Fra barehjem til Bentley. En bok fra virkeligheten som forskrekker.


“Jettene” har kommet
 
Nye Barnebøker


Brev til kommisjonen
SIRI BROCH JOHANSEN / JUHO -SIRE
 
Myths, Tales, and Poetry from Four Centuries of Sámi Literature
NY ANTOLOGI AV SAMISK LITTERATUR PÅ ENGELSK!


Elvesang
Ny heftet utgave og e-bok
 
Bestselgere i nye opplag
ČálliidLágádus sin bestselger Samevotter fra Tanadalen kommer ut i 3. opplag i juni. Det har vært stor etterspørsel etter boka. Folk fra hele landet har bestilt og vist stor interesse for boka med samiske vottemønstre.

-- Nyhetsarkiv --
 
 Digitála oahpponeavvut
Loaktin
Kárttat oahpahussii
Multi neahtas
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30