do-logo
Davvisámegillii

Ságastančiehka

Bures boahtin Čálliidlágádusa ságastančihkii. Oahppat giela lea lohkat, čállit, guldalit ja hupmat/hállat dahje gulahallat. Ollu nubbingiel-  ja amasgieloahppit rahčet hupmagoahtit/hállagoahtit sámegiela, vaikke čállin ja lohkan manná bures. Maiddái oahppit geat šaddet bajás sámi guovlluin gos sámegiella lea ealli árgabeaivválaš giella, rahčet ja illá dustet hupmagoahtit/hállagoahtit sámegiela. Mii fállat dás muhtun dábálaš ja árgabeaivválaš gulahallandilálašvuođaid mat sáhttet movttiidahttit ohppiid hupmagoahtit/hállagoahtit ja muitalit njálmmálaččat. Juohkket ohppiid páraide, nubbi A ja nubbi B, dahje joavkkuide ja hupmet/hállet.

GIEVKKANIS

MU ÁRGABEAIVI JA -VAHKKU

DÁLKI