Mii dáppe 1 bargobihtát

 

 

1. Fylkkakárttat

Juohke fylkii leat merken muhtin čuoggáid. Geavat atlasa veahkkin ja mearrit báikkiid, váriid, jogaid, vuonaid ja jávrriid namaid. Sáhtát čállit ja muitalit eambbo dieđuid juohke fylkka birra, omd. ránnjá fylkkaid namaid,  gos Norggas fylka lea, ja ollu eará.

 

Bargobihttáteavstta ja kárttaid vieččat dáppe

 

 

2. Luonddukárta  Ássebákti, Iešjohka Kárášjoga gielddas

 

    Dutket kártta ja ságastehket dan birra maid dat čájeha.

    Sárggo dán kártii kártasymbolaid ja čilge maid dat mearkkašit.

    Vállje vihtta báikenama dán kárttas. Maid dat muitalit luonddu birra dán guovllus?

 

Bargobihttáteavstta ja kártta vieččat dáppe

Kárta: Norgeskart.no.

ČálliidLágádus

TjaelijiBerteme - TjállijAlmmudahka - ForfatternesForlag - AuthorsPublisher

 

 

Kárášjohka

Fitnodatgeaidnu 13

9730 Kárášjohka

 

Fanasgieddi

Báktegeaidnu 14

9845 Deatnu

 

 

Digitála oahpponeavvuid doaimmaheaddji

digitala@lagadus.org

 

 

Doaimmahus

poasta@lagadus.org

Digitála Oahpponeavvut
Digitála Oahpponeavvut