ČálliidLágádusa lohkančiehka

Lohkankoarttat

Bures boahtin ČálliidLágádusa lohkančihkii. Lohkančiegas gávnnat lohkanbagadusaid maid sáhtát čađahit ohppiiguin skuvllas.  Dás duohku mii dađistaga álmmuhit  lohkančihkii gárvves lohkanbagadusaid buot min čáppagirjjálašvuhtii álmmuhuvvon mánáid ja nuoraid várás.  Oahpaheaddjit sáhttet daid geavahit oahpahusas.

 

Lohkanbagadusat leat jurddašuvvon ohppiide geat máhttet lohkat ja geain lea sámegiella vuosttašgiellan skuvllas. Sámegieloahppit dárbbašit hárjehallat lohkat sámegiela erenoamážit danne go sámegiella ii oidno ja gullo servodagas nu ollu go dárogiella. Go vel eaŋgalsgiella lea ollugiidda oahppásat go sámegiella. Mii diehtit ahte eai galle nuora vállje lohkat sámegielat girjjiid. Sámi skuvllain ja oahpaheddjiin lea erenoamáš ovddasvástádus láhčit dili nu ahte oahppit besset hárjehallat lohkat ja vásihit sámegielat girjjiid, ja dan bokte ovddidit, buoridit ja bisuhit  gielaset.

 

Stáinnak lea sámi árbevirolaš máinnas mas lohkit deaivvadit sihke eatnanvuložiin, Gollegoppásiin, Gieddegašáhkuin ja Gerbmeniin. Máidnasa fáddá lea bahá ja buori konflikta, ja sáhttá čadnot oarjemáilmmi kapitalisttalaš  -ja koloniseren jurddašeapmái.

ČálliidLágádus

TjaelijiBerteme - TjállijAlmmudahka - ForfatternesForlag - AuthorsPublisher

 

 

Kárášjohka

Fitnodatgeaidnu 13

9730 Kárášjohka

 

Fanasgieddi

Báktegeaidnu 14

9845 Deatnu

 

 

Digitála oahpponeavvuid doaimmaheaddji

digitala@lagadus.org

 

 

Doaimmahus

poasta@lagadus.org

Digitála Oahpponeavvut
Digitála Oahpponeavvut