Lohkanbingu

 

 

Loga sámegielat teavsttaid. Russe ruvttuid maid leat lohkan ja oaččo oahpaheaddjis diploma juohke háve go leat  vihtta ruvtto russen maŋŋálaga vulos/bajás, doarrás dahje vitnjut.

 

Lohkanbingu

 

Lohkandiploma

 

Čállinskovvi lohkandoaimmaide

ČálliidLágádus

TjaelijiBerteme - TjállijAlmmudahka - ForfatternesForlag - AuthorsPublisher

 

 

Kárášjohka

Fitnodatgeaidnu 13

9730 Kárášjohka

 

Fanasgieddi

Báktegeaidnu 14

9845 Deatnu

 

 

Digitála oahpponeavvuid doaimmaheaddji

digitala@lagadus.org

 

 

Doaimmahus

poasta@lagadus.org

Digitála Oahpponeavvut
Digitála Oahpponeavvut