ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica GirjjálašvuođaguovddᚠOktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 

Biergogáhkut, luođit ja divttat
 
CalliidLagadus
Frankfurter Buchmesse - Máilmmi stuorámus girjemeassut.
 

Luonddunamahusat šaddet girjin
 


Lohkankoarttat skuvllaide


 
Fargga álgá skuvla fas. Skuvllas lea lohkan ja oahppan dávjá okta ja seammá ᚚi, ja lohkan ja čállin leat doaimmat mat galget buot fágaide laktašuvvat. Manne ii álggahit skuvlajagi lohkandoaimmain?
 
Lohkan lea áddet, geavahit, árvvoštallat ja aktiivvalaččat beroštit čállon teavsttain. Dán láhkai mii ovddidit máhtu vai sáhttit oasálastit servodagas. (PISA)
 
Oahppit dárbbašit ovddidit ja buoridit lohkanmáhtu oppa áigge vai oahppan dáhpáhuvvá njuovžileappot buot fágain. 
 
Mii fállat dás muhtin lohkankoarttaid mat sáhttet movttiidahttit lohkama. Koarttat leat iešguđet ivnnis, ruoná lea álki, alit lea veahᚠváddáset, ruoksat lea váddáseamos ja fiskat lea giella-bargobihttá. Lohkankoarttaid sáhttá geavahit buot čáppagirjjálaš teavsttaide/girjjiide, buot dásiin.


Almmuhan: 21.08.2019
Almmuhan: Mihkku Solbakk