ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 

ÁMMUN CD: ”Jođus ain” ilbmá
 

Girješavga Guovdageainnus
 

Biergogáhkut, luođit ja divttat
 


2017 Sámediggeválga
Govas ja ČálliidLágádus lea válga-video ráhkadan Oslo Eldorado ovddas

Govas ja ČálliidLágádus lea dán válga-video ráhkadan Oslo Eldorado ovddas. Eldorado lágida dieđuid sin neahttasiiddus sihke sámediggeválgga ja stuorradiggeválgga birra. Eldorados leat maiddái girjjit sámi girjelágádusain sin girjegávppis, ovttasbargu Sámi girjjálašvuođaguovddážiin.Ođasmahttán 28.08.2017
Almmuhan: Mihkku Solbakk