ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica GirjjálašvuođaguovddᚠOktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 

Biro bálvaleaddjit vai olbmuid buorideaddjit?
 

Dološ govat ožžon ođđa fuomášumi
 

Girjealmmuheapmi Guovdageainnus
 


2017 Sámediggeválga
Govas ja ČálliidLágádus lea válga-video ráhkadan Oslo Eldorado ovddas

Govas ja ČálliidLágádus lea dán válga-video ráhkadan Oslo Eldorado ovddas. Eldorado lágida dieđuid sin neahttasiiddus sihke sámediggeválgga ja stuorradiggeválgga birra. Eldorados leat maiddái girjjit sámi girjelágádusain sin girjegávppis, ovttasbargu Sámi girjjálašvuođaguovddážiin.Ođasmahttán 28.08.2017
Almmuhan: Mihkku Solbakk