ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 

ÁMMUN CD: ”Jođus ain” ilbmá
 

Girješavga Guovdageainnus
 

Biergogáhkut, luođit ja divttat
 


NUORAT, ja earát geat liikojit girjjiid lohkat, gehččet dá!

Jos vel it liikoge lohkat girjjiid, de liikot goit dán girjji go dan leat lohkan dahje gullan.  Ávžžuhan áinnas gánddaid lohkat dán. 
 
Fargga ilbmá Siri Broch Johansena ođđa nuoraidromána, Mun lean čuoigi. Mun lean čuoigi lea muitalus Jovsseha ja su skihpáriid/ustibiid ja sin árgabeaivvi, friddjaáiggi ja eallinrahčamušaid birra. Dán girjjis leat sihke niegut, hirpmástuhtti dáhpáhusat ja buolli ráhkesvuohta. Bures muitaluvvon ja čállon.
 Ođasmahttán 04.08.2014
Almmuhan: Heidi Guttorm Einarsen