Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
html
  Mun sáhtán šaddat vaikke manin


NOK  225,- 
 
  Jeg kan bli hva som helst
Stor bok om yrker

NOK  225,- 
html
  Folket under nordlyset
The People Under the Northern Lights
Álbmot guovssahasa vuolde


NOK  325,- 
 
CaliidLagadus   Laksen Vår / Luossa lei min
Tanaelva er det mest lakserike vassdraget i Europa.

NOK  125,- 
html
  Sarvvameahcci
Dál galggat beassat mu ja mu unnavieljaža mielde sarvvameahccái.

NOK  180,- 
 
  Skåajjen tjeakoesvoete
Åadtjoeh daelie govledh jïh vuejnedh gosse tjidtjie jïh aehtjie, onnevïelle jïh manne jeatja sæjjan juhtiejimh.

NOK  180,- 

Tidsreise Sápmi
Ny APP
 
Vi søker etter sør- og nordsamiske redaktører


Satans tjenere eller folks hjelpere?
 
Boklansering i Kautokeino


Omtale av Galskapens farge
 
Vellykket bibliotekturné med romanen Elvesang


BOKLANSERING - Industrieventyr fra virkeligheten
Árdna, Norges arktiske universitet, Tromsø. Torsdag 6. september kl. 13.00.
 
Informasjon til skolene!
Læremidler fra ČálliidLágádus

-- Nyhetsarkiv --
 
 
Kárttat oahpahussii
Multi neahtas
Oahpaheaddjái oahpporeaiddut
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30