Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Vuelieh jïh tjïhtesh
Gaebpien Leena / Lena Kappfjell

Boka er på sørsamisk


Vuelieh jïh tjïhtesh 
3 voernges åarjelsaemien vaajestæjjah

Joik og dikt - tre sentrale sørsamiske forfatterskap Vuelieh jïh tjïhtesh er en etnokritisk analyse av de to mest sentrale sørsamiske forfatterskap i nyere tid, samt av en tradisjonell joiketekst som har fått klassikerstatus innen samisk litteratur. Tekstene er av Nils Mattias Andersson, Gustav Kappfjell og Ella Holm Bull. Boka fokuserer på identitet, selvoppfattelse og selv-representasjon i disse tekstene. Sørsamisk språk- og kulturkunnskap utgjør hovedtilnærmingsmåten til tekstene, men samtidig åpner analysen for en utvidet og utvidende tolkning av tekstene for å kunne forstå dem både som et kulturelt og litterært uttrykk. Lena Kappfjell er universitetsstipendiat i samisk litteratur ved Univesitetet i Tromsø.

CL-Sámi academica er en egen serie fagfellevurderte kritiske studier innen samisk og urfolksforskning. Redaktør for serien er Harald Gaski. Språk: Sørsamisk. Sammendrag på nordsamisk, norsk og engelsk. 103 s.

ISBN: 978-82-92044-63-6 Sider: 103

NOK  200,-   
 
CL-Sámi academica