ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica GirjjálašvuođaguovddᚠOktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 
Gálvoseahkka
Gálvoseahkka lea guorus


Ođasreive
Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ČálliidLágádusas
 


MUHTEM SÁME ĹRROMBÁJKKE
Mikal Urheim

Bierggim ja barggo Oarjjevuonan 1940- 1970

Girjjetjálle Mikal Urheim le riegádam 17. moarmesmánon 1932 badjegoaden Vuodnabadán, Oarjjevuonan.
 
Sĺn sja aj ĺhpadiddje ja bargaj ienemus ájgev Mĺsken dalloj gĺ lij ánj danna skĺvllĺ. Maŋemus niellja jage lij sĺn stáhtas pendiáh a.
 
Tjállet ulmutjij birra ma li viessum ĺvdep ájgij le degu bĺktet sijáv vaj vuojnnep makkára sij lidjin. Dat le degu niehko juohkka tjálle lunna gut hálijt dahkat dalusj bćjválasj sahte ulmutjijt viesso ja de vuosádallat gĺktus sij li barggam vaj ietjasa ja lagámusáj hekkav li bierggim.
Dát girjje le dal daj dĺlusj ulmutjij birra, gudi viessun dalloj ja dalloj ja gĺktu sij viessun. Ienemusát giehtoduvvá sijáj bierggima ja bargo birra. Jagen lidjin ja vilá le jábe. Sámij jábe da li gáktsa, ja juohkka jáben galggá dat ja dat bargaduvvat vaj viessoga bierggiji hekkav ja viessu dálvev. Dát girjje dal galggá giehttot majt sij galggin dan ja dan jáben.
 
Gĺvvĺ ĺvddĺbielen vuoset Vuodnabat sijdav nav gĺk dat lij 1960-jagij álgon.


Almmuhanjahki: 2017
Siiddut: 140
Garra olggoš
ISBN: 9788282632454

NOK  225,-   
 
Fáktagirjjit -> Ollesolbmuide