ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica GirjjálašvuođaguovddᚠOktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 
Gálvoseahkka
Gálvoseahkka lea guorus


Ođasreive
Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ČálliidLágádusas
 


Ikth lij saametje
Maren Uthaug

Girji lea máttasámegillii


 
Histovrije saemiej bďjre lea ovmessielaakan soptsesovveme. Aarebi leah ammes almetjh saemiej bďjre tjaaleme. Daelie saemieh aelkieh jďjtjh jďjtsh bďjre jďh saemien eatnemen bďjre tjaeledh. Daate gćrja lea nimhtems gćrja.
 
Vaaroehtimmie: Daate lea "Mahte saetnies vaajese saemiej histovrijen bďjre”


Dipma olggoš

NOK  170,-   
 
Satiira/Sárggasráiddut -> Satiira