ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica GirjjálašvuođaguovddᚠOktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 
Gálvoseahkka
Gálvoseahkka lea guorus


Ođasreive
Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ČálliidLágádusas
 


Samene i rettssystemet
Wenke Brenna

Girji lea dárogillii


En undersøkelse om språklige og kulturelle barrierer i samhandlingen mellom samiske brukere og rettssystemet i Finnmark.

  • Opplever samiske brukere at de blir forstått i møtet med rettssystemet?
  • Kan språklige og kulturelle forskjeller mellom partene skape misforståelser i en sak og i verste fall ende med feil domsavsigelse?
  • Sikrer dagens situasjon en tilfredsstillende oppfølging av samelovens språkregler?
  • Er det spesielle saksområder som krever spesiell kompetanse hos norske jurister?
  • Hvilke konsekvenser har alt dette for det nye Indre Finnmark Tingrett?

Disse og mange flere spørsmål belyses og søkes besvart i denne undersøkelsen. Innsiktsfullt tar den for seg samhandlingen mellom samiske brukere og det norske rettssystemet, hvor også den samiske brukeren kommer til ordet gjennom grundige intervjuer.

Forfatteren er cand. philol. og har i mange år arbeidet ved Kommunal- og regionaldepartementets Same- og minoritetspolitiske avdeling (nå lagt til Arbeids- og sosialdepartementet) hvor hun i dag er prosjektleder.ISBN: 82-92044-26-4

NOK  250,-   
 
Fáktagirjjit -> Ollesolbmuide