Om ForfatternesForlag CL-S√°mi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Samene i rettssystemet
Wenke Brenna

En undersøkelse om språklige og kulturelle barrierer i samhandlingen mellom samiske brukere og rettssystemet i Finnmark.

  • Opplever samiske brukere at de blir forstått i møtet med rettssystemet?
  • Kan språklige og kulturelle forskjeller mellom partene skape misforståelser i en sak og i verste fall ende med feil domsavsigelse?
  • Sikrer dagens situasjon en tilfredsstillende oppfølging av samelovens språkregler?
  • Er det spesielle saksområder som krever spesiell kompetanse hos norske jurister?
  • Hvilke konsekvenser har alt dette for det nye Indre Finnmark Tingrett?

Disse og mange flere spørsmål belyses og søkes besvart i denne undersøkelsen. Innsiktsfullt tar den for seg samhandlingen mellom samiske brukere og det norske rettssystemet, hvor også den samiske brukeren kommer til ordet gjennom grundige intervjuer.

Forfatteren er cand. philol. og har i mange år arbeidet ved Kommunal- og regionaldepartementets Same- og minoritetspolitiske avdeling (nå lagt til Arbeids- og sosialdepartementet) hvor hun i dag er prosjektleder.ISBN: 82-92044-26-4

NOK  250,-   
 
Faktab√łker -> Voksne