Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Tjaalehvuekieh
Lena Kappfjell

Boka er på sørsamisk


Lærebok for ungdom- og videregåendeskole elever
Sørsamisk for 1. og 2 språklige.

Dette tekstheftet er delt i to. Første del er en teoretisk innføring i ulike litterære sjangre. Fordi litterære sjangre er mer eller mindre felles over hele kloden, behandles de vanligste sjangrene i en sørsamisk kontekst også. Alle studenter som lærer språk må innom disse termene, og da er det relevant å få litteratureksempler på det språket en studerer. Derfor finner en klassiske teksteksempler fra hele Sameland i dette heftet, og ikke bare regionalt avgrenset til det sørsamiske området. I tillegg kaster boken et komparativt blikk på andre urfolks litteratur. Dette gjelder både den felles muntlige tradisjonen og den moderne litteraturens utspring. Boken er primært skrevet med tanke på sørsamiske elever i videregående opplæring. Den er utformet slik at kunnskap om kulturen i hele det samiske språkområdets (Sápmis) har en sentral plass, både i forhold til læreplan og med tanke på fremtidige studier på høgskole- og universitetsnivå. Men den er også tenkt som et hjelpemiddel for ungdomsskoletrinnet, både for første- og andrespråks elever, og forhåpentligvis kan boken være en døråpner for alle litteratur- og kulturinteresserte sørsamisktalende.

Sider 137

Inb.ISBN: 978-82-8263-143-3

NOK  140,-   
 
Læremidler - Barn og unge -> Språk og språkhistorie