Om ForfatternesForlag CL-S√°mi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Aigine Lavra - Giesie Bassegohppesne
Torkel Rasmussen

Oversetter: Aasta Vangberg


Athos-Ande lea nåajte, sjamane. Dihte lea jijtjemse garanasine dorjeme jih gihtjie Aigine Lavram Satnem dåeriedidh. Dah lopme-vaeriej bijjelen vuemien mietie dåvvese.

Giesie Bassegohppesne lea rovmana maanide jih noeride. Daesnie maahta Aigine Lavram dåeriedidh saemiej aejles sæjjan voejkenen tjirrh, jih giltegs govledh mij deahpede.

G√¶rja lea Torkel Rasmussen voestes g√¶rja maanide jih noeride. Aerebe lea g√ł√łkte g√¶rjah maanide tjaaleme.

Datne aaj daam rovmanem maahtah goltelidh goh tjoejenasse-gærja.

ISBN: 82-92-044-67-4 Sider: 104

NOK  225,-   
 
Skj√łnnlitteratur -> Barn og ungdom