CL-Sámi academica

 

CL-Sámi academica

er en egen serie fagfellevurderte kritiske studier innen samisk og urfolksforskning. Forlaget har en redaksjonskomité som representerer et vidt fagfelt innen språk, litteratur og kultur, tradisjonsforskning, samfunnsfag og jus. I tillegg til komitéen, blir de fremste fagfolkene innen egne forskningsfelt engasjert til å vurdere forlagets utgivelser.

Redaktør for serien: Harald Gaski

 

The members of the editorial committee (with disciplinary specializations) are as follows:
  • Professor FD Vuokko Hirvonen, Sami University College (literature, education, traditional knowledge)
  • Professor TD Håkan Rydving, University of Bergen (religious studies, linguistics, culture)
  • Professor PhD Thomas A. DuBois, University of Wisconsin, Madison (folkloristics, linguistics, culture)
  • Professor FD Mikael Svonni, University of Tromsø (linguistics, culture)
  • Head of Research and Development Dr. Philos Vigdis Stordahl, Sami National Centre for Mental Health, Karasjok (social sciences, culture)
  • Associate Professor Dr. Art Gunvor Guttorm, Sami University College (handicrafts, arts, traditional knowledge)
  • Associate Professor Dr. Juris Ánde Somby, University of Tromsø (judicial studies, performing arts)