Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Kråahpe (SDO)
Trond-Viggo Torgersen & Vivian Zahl Olsen
Åerjelsaemien teekste: Ellen Bull Jonassen


Ibie dan jïjnjem kråahpen bïjre ussjedh.
Dïhte ajve desnie.
Såemies jiehtieh dah ajve sijjen kråahpem demtieh
gosse leah skïemtjine,
jallh gosse baektjede gusnie akt.
Men kråahpe lea gujht desnie iktegisth.
Jeenjesh onterdieh guktie kråahpe barka.
Jïh ij badth dïhte onterligs;
Juktie kråahpe lea gujht abpe DATNE!
 
s. 46


ISBN: 978-82-8263-179-2

NOK  0,-   
 
Gratis lærebøker -> For barnehager