3.1 Máidnasiid šáŋŋerdovdomearkkat

 

Fuom! Máidnasiid heive lohkat/gullat go áigu hárjehallat vearbbaid preterihta hámiid. Eanaš máidnasat leat čállon preterihta-hámis.

 

Áigi

Máidnasat eai leat čadnon dihto áigái. Dávjá álgá máinnas ná: Lei oktii... dahje Oktii áigá dolin...

 

Báiki

Máidnasat eai leatge dihto báikái čadnon. Doppe muitaluvvo dávjá dušše ahte lea váris, dahje dievá duohken, gávpogis, dahje meahcis. Dat sáhttá leat vaikko gos.

 

Olbmot

Olbmot geat leat oasseváldit leat dávjá bahát dahje buorit, stuorit dahje unnit, jallat dahje jierbmát, čábbát dahje romit.

 

Eará karakterat

Sáhttet leat eallit, lottit dahje šattut maiguin leat olmmošlaš iešvuođat. Doppe sáhttet maid  jáhkkemeahttun ja imašlaš ealibat dego stálut, gufihttarat ja jiehtanasat.

 

Gievrramus, duostileamos..

Máidnasis lea dušše dat okta gii lea gievrramus, duostileamos dahje buoremus mas nu. Son lea sáŋgár, muhto ferte dávjá gillát ja čoavdit ollu hástalusaid ovdal go máinnas loahppá. Daid hástalusaid ja giččuid gaskkas lea máinnas hui gelddolaš.

 

Magiijalaš logut

Ollu máidnasiin leat logut 3,7, 9 ja/dahje 12 magiijalaš logut. Omd. ahte Gollevuokta geahččala golbma suohkatmállása ovdal go gávdná dan mii lea muttát. Sámi  árbevirolaš máidnasiin ii leat álo nu.

 

Veahkit

Váldokarakteras leat dávjá veahkit geat mielas veahkehit dannego son ieš  lea veahkkái,  šiega, vuoiggalaš ja buorredáhtolaš.

 

Fákkáhallan

Máidnasiin ferte váldokaraktera dávjá fákkáhallat stáluin, čuđiin dahje eará baháneahkkániin.  Máidnasiin váldokaraktera álo vuoitá, muhto lea hui gelddolaš ja balddihahtti gitta lohppii.

 

Morála

Máidnasiin lea dávjá muhtinlágan morála mas mii galgat oahppat juoidá. Dat mii lea buorre álo vuoitá ja oažžu ánssu ja dat mii lea bahá vuoittáhallá ja ráŋggáštuvvo.

 

Loahppa

Máinnas loahppá dávjá ná: Dan rájes elle buohkat ilolaččat ja ráfálaččat, dahje Dan rájes ii leat šat.... oidnon dahje gullon.

 

Njálmmálaš giella

Máidnasiin lea dávjá njálmmálaš giella ja danne maid ollu replihkat mat ealáskahttet dáhpáhusaid. Danne heive bures máidnasiid dramatiseret.

 

ČálliidLágádus

TjaelijiBerteme - TjállijAlmmudahka - ForfatternesForlag - AuthorsPublisher

 

 

Kárášjohka

Fitnodatgeaidnu 13

9730 Kárášjohka

 

Fanasgieddi

Báktegeaidnu 14

9845 Deatnu

 

 

Digitála oahpponeavvuid doaimmaheaddji

digitala@lagadus.org

 

 

Doaimmahus

poasta@lagadus.org

Digitála Oahpponeavvut